Sturm en Dekker

Century

Locatie:
Vlissingen-Oost
Tijdsbestek:
voorjaar 2018
Opdrachtgever:
Century Aluminium Vlissingen bv
Aanneemsom:
€ 180.000,00

Century, een Amerikaans bedrijf dat anodeblokken produceert, heeft haar bedrijf op het terrein van het vroegere Pechiney. Zij hebben de anodefabriek overgenomen en zijn hierin flink aan het investeren. Daar hoort tevens bij dat oude gebouwen en constructies die overbodig zijn stapsgewijs aangepast of opgeruimd worden. Sturm en Dekker sloopwerken B.V., al ruim 30 jaar huisaannemer op het terrein, wist ondanks heftige concurrentie, ook dit specifieke sanerings- en sloopwerk binnen te slepen.

Deze fase van de herstructurering bestond uit het saneren en slopen van filterhuizen en transportbanden, het verwijderen van een grote stalen ringleiding en, het meest in het oog springend, de sloop van een grote aluinaardesilo (25 meter hoog en 35 meter in diameter) met nog twee hoog (30 meter) lopende transportbanden en een verlaadstation.

ook het grote werk is mogelijk

Omdat het niet om volledige kaalslag ging moest er ondanks de omvang met de nodige omzichtigheid gesloopt worden. Te behouden constructies, kabels en leidingen moesten worden ontkoppeld, opgehangen, gezekerd, verstevigd en beschermd om hun functionaliteit te waarborgen. Een zeer secuur handwerk waarbij onze slopers al hun talenten moesten aanwenden. Slijpen, branden en lassen. Werk dat niet voor de eerste de beste is weggelegd ….. echt Sturm en Dekker werk.

Terug naar overzicht