Sturm en Dekker

Eco Blokken

Afval inzamelen is één, verwerking tot een bruikbaar eindproduct is twee. Bij Sturm en Dekker Recycling doen ze het allebei. Door hergebruik van nauwkeurig gesorteerde afvalstromen, produceert zusterbedrijf Sinke Recycling haar eigen betonblok: de Sinke Eco Blok. Deze stapelbare betonblokken met een standaard afmeting van 160x80x40 cm zijn zeer geschikt voor het snel en flexibel bouwen van onder andere keer- en scheidingswanden, opslagvakken, waterkeringen en brandwerende wanden.

flexibel stapelen en bouwen

Eenvoudig en stabiel stapelen

Door de nokken en uitsparingen zijn de Eco Blokken eenvoudig en stabiel stapelbaar. Een bestaande wand verkleinen of vergroten is dan ook geen enkel probleem. Het plaatsen van Eco Blokken gebeurt in eigen beheer door de muur vanaf de vrachtwagen nauwkeurig op te bouwen. Kortom, de klant zorgt voor een vlakke en stabiele ondergrond, de Sinkegroep verzorgt de rest.

 

Duurzaam samengesteld

Het Eco Blok is samengesteld uit speciaal recycle beton en beschikt over het BRL5070 certificaat. Daarmee verklaart KIWA Nederland dat het blok voldoet aan de wettelijk vastgelegde milieuhygiënische specificaties en de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het Eco Blok weer recyclebaar tot gecertificeerd granulaat.

Direct leverbaar

De Eco Blokken zijn direct leverbaar vanuit onze productiehal. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden.