Sturm en Dekker

Puinrecycling

Op de verwerkingslocatie van Sturm en Dekker recycling B.V. in Middelburg worden jaarlijks vele tonnen puin gestort van eigen sloopprojecten. Ook wordt er puin door derden aangeleverd. Door de centrale ligging op Walcheren is onze stortlocatie de ideale plek voor aannemings-, bestratings- of andere klusbedrijven voor het storten van puin.

Centraal op Walcheren

Het breekproces

De mobiele breker van het moederbedrijf de Sinkegroep komt regelmatig naar Middelburg om het puin onder certificaat te breken tot diverse granulaten. In hoofdzaak wordt zowel meng- als betongranulaat 0 – 31,5 mm geproduceerd. Desgewenst kan het gebroken materiaal gezeefd worden tot andere fracties.

Gecertificeerde bouwstof

De uitgezeefde fracties worden gecertificeerd volgens de BRL 2506-norm. Dit wordt geborgd door continue controles in het eigen laboratorium op samenstelling en korrelgrootte. De milieutechnische controles worden door een onafhankelijke externe partij uitgevoerd. Daarnaast zijn alle medewerkers van Sturm en Dekker recycling B.V. geschoold als Deskundig Asbest Acceptant om eventueel aanwezig asbest al bij acceptatie te herkennen en te verwijderen.

 

Recycling granulaten

Alle granulaten worden, voorzien van een BRL 2506-certificaat, hoofdzakelijk verwerkt als hoogwaardige bouwstof in funderingen in de wegenbouw. Een groot deel van ons betongranulaat verwerken we in de door Sinke Recycling B.V. geleverde SINKE ECO blokken. Sturm en Dekker recycling B.V. is daarnaast ook leverancier van zand, grind en andere wegenbouwmaterialen.

Breken op locatie

Met de ter beschikking staande mobiele breker is breken op locatie ook mogelijk. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden. In de brochure van Sturm en Dekker recycling B.V. is meer te lezen over onze activiteiten.