Sturm en Dekker

Certificaten

VCA**

SGS Nederland bv verklaart met het certificaat op naam van P. Sinke Holding bv dat onderstaande Sturm en Dekker bedrijven met hun specifieke toepassingsgebieden aan de eisen gesteld in de VGM Checklist Aannemers, versie 2017/6.0: VCA** voldoen:

  • Sturm en Dekker Sloopwerken bv
  • Sturm en Dekker Saneringen bv

Het certificaat (uitgifte 10) is geldig tot 24-07-2026

 

ISO 9001

SGS Nederland bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door P. Sinke Holding bv, en de daartoe behorende bedrijven, gehanteerde kwaliteitsmanagementsys-teem voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001: 2015. Tot P. Sinke Holding bv behoren onder andere de drie Sturm en Dekker bedrijven met hun specifieke toepassingsgebieden.

Het certificaat (uitgifte 9) is geldig tot 20-05-2025

 

SVMS 007

SGS Intron Certificatie bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Sturm en Dekker Sloopwerken bv verrichte sloopwerkzaamheden voldoen aan de eisen van de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen SVMS-007. Deze eisen hebben betrekking op de voorbereiding en uitvoering van het sloopproces, de afvoer van vrijkomende sloopmaterialen, de arbeidsveiligheid en het milieu en het kwaliteitsmanagementsysteem.  Uitgebreide informatie over de richtlijn staat op de site van Stichting Veilig en Mileukundig Slopen.

Het certificaat is geldig tot 04-12-2024

 

BRL 2506

SGS Intron Certificatie bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door Puin/Breekexploitaite Sinke bv vervaardigde recycling-granulaat voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische en technische specificaties, mits dit is voorzien van het NL-BSB-merk (BG-299) en het KOMO-merk (BG-140). Zij verklaart hiermee tevens dat het recycling-granulaat voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Het certificaat BG-299 is voor onbepaalde tijd geldig
Het certificaat BG-140 is voor onbepaalde tijd geldig

 

ISO 14001

SGS Nederland bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door P. Sinke Holding bv, en de daartoe behorende bedrijven, gehanteerde milieumanagement-systeem voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 14001: 2015. Tot P. Sinke Holding bv behoren onder andere de drie Sturm en Dekker bedrijven met hun specifieke toepassingsgebieden.

Het certificaat (uitgifte 5) is geldig tot 01-03-2024

 

CO2

SGS Nederland bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door P. Sinke Holding bv, en de daaroe behorende bedrijven, gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan Niveau 3 van het handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0. Tot P. Sinke Holding bv behoren onder andere de drie Sturm en Dekker bedrijven met hun specifieke toepassingsgebieden.

Het certificaat (uitgifte 7) is geldig tot 24-07-2023

 

BRL 7001

SGS Intron Certificatie bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Sturm en Dekker Saneringen bv verrichte werkzaamheden in het kader van uitvoering bodemsaneringen bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties voldoen.

Het certificaat is geldig tot 04-12-2024

 

Check de geldigheid van onze certificaten via de site van SGS