Sturm en Dekker

Asbestsanering

Een wezenlijk onderdeel van sloopwerk betreft het verwijderen van de aanwezige asbesthoudende materialen. Omdat we bij asbesthoudend materiaal te maken hebben met gevaarlijk afval, is hiervoor strenge wet- en regelgeving door de overheid in het leven geroepen. Asbesthoudend materiaal mag dan ook alleen maar worden verwijderd door speciaal hiervoor opgeleid personeel. Ook het uitvoerend bedrijf moet gecertificeerd zijn.

De klant van A tot Z ontzorgen

Sturm en Dekker saneringen B.V. is zo’n gecertificeerd bedrijf. Al uw asbesthoudend materiaal kunt u door ons laten verwijderen. Ook hier is het streven om u als opdrachtgever te ontzorgen, waarbij wij met onze kennis en expertise u van dienst willen zijn. Asbestinventarisatierapporten en sloopmeldingen die nodig zijn bij de aanvang van een werk kunnen wij voor u verzorgen.

 

Certificering

Ons SC530-certificaat waarborgt onze handelswijze met betrekking tot het veilig en doelmatig verwijderen van asbesthoudend materiaal, conform de daartoe geldende wet- en regelgeving. Woningcorporaties, plaatselijke, provinciale en landelijke overheid, alsmede particulieren, aannemers en landbouwers mogen wij tot onze ruime klantenkring rekenen.

Kunnen wij u daaraan toevoegen?