Sturm en Dekker

Puinbreek

Op de verwerkingslocatie van Sturm en Dekker Recycling bv worden jaarlijks vele tonnen bouw- en slooppuin gestort van eigen sloopprojecten, maar ook door derden. Door de centrale ligging op Walcheren is de stortlocatie een goed bereikbare plek voor aannemings-, bestratings- en andere klusbedrijven.

Centrale ligging op Walcheren

Mobiele breker

De mobiele breker van Puin/Breekexploitatie Sinke komt regelmatig naar Middelburg om het puin onder certificaat te breken tot menggranulaat. Tijdens het breekproces zorgen een magneetband en windshiftinstallatie voor het filteren van ijzer en andere ongewenste materialen. Vervolgens wordt het gebroken materiaal gezeefd tot de gewenste fractie.

Uitgezeefde fractie

De uitgezeefde fractie wordt gecertificeerd volgens de BRL 2506-norm. Dit wordt geborgd door continue controles in het eigen laboratorium op samenstelling en korrel-grootte en milieutechnische controles door een externe partij. Daarnaast zijn alle medewerkers van Sturm en Dekker Recycling geschoold als Deskundig Asbest Acceptant om eventueel aanwezig asbest al bij acceptatie te herkennen en te verwijderen.

Bruikbare puingranulaten

De bruikbare puingranulaten worden, voorzien van een BRL 2506-certificaat, met name verkocht voor fundering in de wegenbouw. Sturm en Dekker Recycling is daarnaast ook leverancier van zand, grind en andere wegenbouwmaterialen.

Breken en zeven

Door de combinatie met andere specialismen binnen de Sinkegroep, is breken en zeven ook mogelijk op locatie. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden.